Alle skoleklasser fra 1. til 7. trinn kan delta og konkurrere om å bli landets mest beintøffe klasse.
Alle skoleklasser fra 1. til 7. trinn kan delta og konkurrere om å bli landets mest beintøffe klasse.

Klart for Norges største gå-til-skolen aksjon