Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Trygg på sjøen og i vann

88 personer druknet i Norge i 2020, de fleste i løpet av sommermånedene. Drukningene skjer i hovedsak ved fall fra land, under bading eller ved bruk av fritidsbåt. Kampanjene Trygg på sjøen og Trygg i vann har som mål å bidra til å forebygge alvorlige skader og ulykker.

Ann-Kristin B. Dahle – Folkehelsekoordinator – medlem i folkehelsegruppa

Tysvær kommune har i mange år jobbet systematisk med kampanjer og tiltak knyttet til ulike arenaer der skader og ulykker kan skje. Dette kan være på glatta, i mørket, på veien, i gata, i høyden, på sykkel, og på sjøen og i vann. Vi jobber for å bli godkjent som et Trygt lokalsamfunn og Trafikksikker kommune, som er to ordninger for kommuner som har et systematisk arbeid på området. Dette fordrer både et arbeid i og på tvers av sektorer internt i kommuneorganisasjonen, men ikke minst et samarbeid med innbyggere, frivilligheten og næringslivet.

Lokale kampanjer
Om sommeren er trygghet på sjøen og i vann i fokus, men dette temaet er like relevant hele året. Satsing på vannsikkerhet er viktig i Tysvær som har en kystlinje på 220 km, og mange ferdes både ved, i og på sjø og vann gjennom året. Nasjonal statistikk viser blant annet at kun 50 % av norske 10 åringer kan svømme, og at norske barn er dårligst i Norden på svømmeferdigheter. Statistikken viser også at 80 % av de som drukner er menn, og 2 av 3 er over 40 år. Det er behov for holdningsskapende arbeid i alle aldersgrupper, og menn over 40 år bør lytte ekstra nøye. For mange av ulykkene kan forebygges ved at man tenker sikkerhet, respekterer vær og farvann, følger sjøveisreglene, bruker redningsvest eller flyteplagg og er uthvilt og edru.

Alkovett
Tysvær kommune er en avogtil-kommune, som betyr at vi jobber for godt alkovett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko eller kan være til ulempe for andre. Drikker du alkohol, blir du en dårligere båtfører. Med promille får du dårligere koordinasjon, balanse og evne til å fokusere. I tillegg øker din vilje til å ta risiko. Det er ingen god kombinasjon med båtføring. I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2. Både reell og opplevd risiko ved å kjøre båt har lenge blitt sterkt undervurdert. Men båt er en kraftig maskin på lik linje med en bil, og det fordrer et klart hode. Ulykker forekommer over hele landet, og ofte der mange tror de er trygge, som innaskjærs eller ved kai. I snitt har hver femte som omkommer på sjøen promille, og det er store mørketall. Derfor bør båtfører være edru bak roret.

Sammen om forebygging
Drukningsforebygging er et lagarbeid, og i Tysvær er det mange som bidrar i arbeidet på ulike måter. Vi må fortsette innsatsen på dette området, og styrke samarbeidet ytterligere fremover. For vi har ingen å miste.