Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Myten om at alkohol er bra for helsen

Det kan finnes mange grunner for å ta seg et glass alkohol, men helsen er ikke en av dem.

Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator

– Hva vet vi om alkohol og helse?
Alkohol er det vanligste rusmiddelet i kulturen vår, men kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. Alkohol er en vesentlig risikofaktor for en rekke sykdommer, og alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen. Allerede ved å drikke ett eller to små glass vin daglig øker risikoen for flere kreftformer. Risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag og leversykdom øker hvis du drikker tre alkoholenheter, for eksempel 3 små glass vin, hver dag. Hvor mye du må drikke for å ta skade av det, varierer fra person til person. Du reduserer sjansen for å utvikle sykdom dersom du drikker med måte eller lar være å drikke.
Bruk av alkohol kan i tillegg være en direkte eller indirekte årsak til et bredt spekter av sosiale skader og skader for tredjepart: barn som lider under foreldrenes alkoholbruk, fosterskader, ofre for promillekjøring, alkoholrelatert voldsbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet, blant annet i form av sykefravær og tapt produktivitet.

Men vi kan vel skåle for hjertet?
Vi har alle hørt rådet om at et glass vin om dagen beskytter hjertet, og reduserer risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette er nok mer en myte enn en sannhet. Helsedirektoratet beskriver at for sammenhengen mellom alkohol og hjerte- og karsykdommer finnes det begrenset kunnskap om eventuelle helsefordeler av alkohol. Internasjonale oversiktsartikler rapporterer ofte en svak beskyttende effekt av lavt alkoholkonsum (1-2 enheter per dag) på noen typer hjerte- og karsykdom, primært hjerteinfarkt og hjertesvikt, mens risikoen for hjerneslag synes å øke selv ved svært lavt inntak. Det er fortsatt behov for mer forskning på dette området, men med dagens tilgjengelige kunnskap kan man si at den eventuelle beskyttende effekten av alkohol overskygges av risikoen når det gjelder hjertet.

Alkoholforbruket i Norge
I 2020 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt alkohol tilsvarende 80 flasker vin eller 485 små flasker pils. Statistikken viser en tydelig økning i alkoholkjøpet innenlands i 2020, med en økning på 20 prosent sammenlignet med de fire foregående årene. Koronapandemien har påvirket dette med mindre grensehandel og taxfree, og stengte utesteder. Alle drikker selvsagt ikke like mye som gjennomsnittet, og det er en skjevfordeling i befolkningen. Likevel er det slik at jo mer det drikkes i samfunnet som helhet, desto flere vil drikke mer. Og de fleste alkoholrelaterte skadene skjer ikke med storforbrukerne, men med de som drikker moderat.

Av og til?
Tysvær er en av-og-til kommune som samarbeider bredt for å forebygge de negative konsekvensene av alkohol. Folkeopplysning og kampanjer om dette er en del av arbeidet som inngår i kommunens folkehelsearbeid. En viktig nasjonal strategi handler om å øke befolkningens helsekompetanse om blant annet hva man selv kan gjøre for å bevare god helse og forebygge sykdom. Oppdatert kunnskap på alkoholfeltet er viktig både på overordnet politisk og administrativt nivå og for den enkelte, slik at man kan ta kloke valg for seg selv, flokken sin og lokalsamfunnet. Bli bevisst på dine egne alkoholvaner, velg et lite glass fremfor et stort, finn gode alkoholfrie alternativer og husk at ett glass mindre kan gjøre en forskjell. Tommel opp og ingen pekefinger fra folkehelsekoordinatoren.