Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.
Det er stadig mange pasientar som blir register med smitte i Helse Fonna. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Covid-19: Ønskjer minst mogleg besøk på sjukehusa