administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna.
Administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna.

Helse Fonna går til grøn beredskap