Det er oppdaga smitte blant dei tilsette i Helse Fonna. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.
det er registrert eit nytt koronarelatert dødsfall ved sjukehuset i Haugesund. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Nytt Covid-19-dødsfall på Haugesund sjukehus