Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.
Det er stadig mange pasientar som blir register med smitte i Helse Fonna. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Nytt Covid-19-dødsfall på Haugesund sjukehus