Helsestasjonen tilrår foreldre å følgje FHI sine råd for å minske smitte av RS-virus. Helsesjukepleiar Ellen Hokholt og seksjonsleiar ved Aksdal helsestasjon, Kjersti W. Hagland. 
Foto: Ingvild R. Myklebust
Helsestasjonen tilrår foreldre å følgje FHI sine råd for å minske smitte av RS-virus. Helsesjukepleiar Ellen Hokholt og seksjonsleiar ved Aksdal helsestasjon, Kjersti W. Hagland. Foto: Ingvild R. Myklebust

RS-viruset: – Beskytt dei minste