Åge og Rune Wee har sammen bygget videre på selskapet faren Rolf startet på 1950-tallet. Nå refordeles eierandelene i WeeGruppen for å rigge for framtiden.
Åge og Rune Wee har sammen bygget videre på selskapet faren Rolf startet på 1950-tallet. Nå refordeles eierandelene i WeeGruppen for å rigge for framtiden.

Brødre fordeler familieselskapet etter 40 års samarbeid