- Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. Illfoto: Statens Vegvesen
Statens vegvesen skal skifte autovern på E39/E134. Illfoto: Statens Vegvesen

E39 Våg – Grinde – varsling om nattarbeid