Til saman 100 elevar frå 5. steg i distriktet lærte meir om teknologi.  Kronprinsen var til stades.
Til saman 100 elevar frå 5. steg i distriktet lærte meir om teknologi. Kronprinsen var til stades.

Tysværvåg-jenter imponerte under Girl Tech Fest