Vaksine vernar: Stig Gjerde er leiar av Regionalt intensivnettverk i Helse Vest og seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus. Han oppmodar alle om å vaksinere seg.  Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen.
Vaksine vernar: Stig Gjerde er leiar av Regionalt intensivnettverk i Helse Vest og seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus. Han oppmodar alle om å vaksinere seg. Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen.

Ingen friske, fullvaksinerte personar på respirator