Her er det skummelt å være myk trafikkant.
Her er det skummelt å være myk trafikkant.

Utfordring i Aksdal: Veibygging mellom myke trafikanter