Etnefjella står sentralt i debatten om nye høyspentlinje til Tysvær.
Etnefjella står sentralt i debatten om nye høyspentlinje til Tysvær.

Rødt tok sjø- og jordkabelen opp som sak i Stortinget