Plansjef John-Fredrik Rognsvaag er glad for at mange har tatt seg tid til å svare på undersøkinga om kor ein vil bu når ein blir eldre. Det blir eit viktig arbeidsdokument i planlegginga av kommunen sin bustadpolitikk.
Plansjef John-Fredrik Rognsvaag er glad for at mange har tatt seg tid til å svare på undersøkinga om kor ein vil bu når ein blir eldre. Det blir eit viktig arbeidsdokument i planlegginga av kommunen sin bustadpolitikk. FOTO: Alf-Einar Kvalavåg

Har spurt innbyggjarar i Tysvær over 55 år om kor dei vil bu i framtida