Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Hvem er syk og hvem er frisk?

ANN KRISTIN BERGE-DAHLE – FOLKEHELSEKOORINATOR

Det sies at det ikke finnes friske folk- de er bare ikke undersøkt godt nok. Men ofte må vi mennesker balansere det å både være friske og syke samtidig, og oppleve god og dårlig helse om en annen. Og oppleve at skillet mellom syk og frisk ikke alltid er så lett å definere.

Helsebegreper
Har du tenkt på hva god helse egentlig er? Har du dårlig helse hvis du er sliten eller har vondt i kroppen eller synes livet er kjipt og vanskelig? Sykdom handler om kropp og sinn, og kjært barn har mange navn. For eksempel er det mange benevnelser for det å være syk eller føle seg syk: lidelse, plage, uhelse, dårlig, slapp, krank med mer. I mange tilfeller kan en pasient på legekontoret oppleve å være syk, men legen kan ikke sette en diagnose på tilstanden. Noen har i motsatt tilfelle ingen plager eller symptomer, men får påvist en sykdom og får en diagnose. Når er vi da friske eller syke?
Tar man et gjennomsnitt av befolkningen, er det knapt noen som ikke har eller har hatt en sykdom. Sykdom handler ikke bare om objektive avvik fra normalen, men om noe kulturelt, noe som er tilknyttet den tiden vi lever i, og hvordan vi selv oppfatter oss i møte med omgivelsene. Per Fugelli og kollegaer beskrev i studien «Helse på norsk» at helse både er et helhetlig, relativt og personlig fenomen. Fugelli og co. fant også at bare 17 av 80 deltagere i studien svarte spontant «å ikke være syk» når de ble spurt om hva god helse var for dem. Så helse handler i større grad om andre momenter- som trivsel, overskudd, humør, funksjon, mestring, og faktisk natur.

Om å være frisk nok
Når det snakkes om helsefremmende arbeid/helsefremming, betyr det enkelt sagt å fokusere på det friske. Hva er det som gir god helse og trivsel hos deg? Hva kan lokalsamfunnet bidra med og hva kan en selv bidra med som kan påvirke helsen positivt? Og hva skal til for at man oppfatter seg selv som frisk nok, til tross for eventuelle plager og sykdom? Fugelli beskrev det slik når han skulle gi helseråd for å forebygge at god helse blir et glansbilde: «Vær fornøyd med den du er, vær fornøyd med det du har, vær fornøyd med det du gjør. Det er godt nok». Noen mener at man kan bli syk av å være for opptatt av den «perfekte» helsen. Kroppene våre har både flekker og feil som Fugelli sa det. Og vi må akseptere at mye av helsen vår er lagt i genene, i livmoren, i tidlige barne- og ungdomsår, samt i livets flaks og uflakslodd.

Ukens folkehelsetips blir derfor: Vi må godta vår smerte, forandre på det vi kan og le av resten (Camille Paglia).