Det er ikke forsvaret alene som skal forsvare Norge, det er det norske folk som skal forsvare landet vårt. Aldri mer 9. april.
Det er ikke forsvaret alene som skal forsvare Norge, det er det norske folk som skal forsvare landet vårt. Aldri mer 9. april. FOTO: Heimevernsstaben (HVST)

Equinor: – Heimevernet skal bistå politiet ved Kårstø-anlegget