Fylkeskommunen bruker entreprenør Jostein Myge til å renske opp og beplante skråningene langs Stakkestadvegen ved Førre skole. Foto: Morten Salvesen
Fylkeskommunen bruker entreprenør Jostein Myge til å renske opp og beplante skråningene langs Stakkestadvegen ved Førre skole. Foto: Morten Salvesen

Veiarbeid ved Førre skole