Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Skogtur, jakt, virus og god helse

Å vandre i skog og mark kan gjøre en noe mer utsatt for overføring av visse typer virus og bakterier. Med noen enkle forhåndsregler reduserer man denne faren og i all hovedsak, enten det er via jakt eller bare en vanlig søndagstur, så er det sunt å komme seg ut.

Mariann Eintveit Lie – kommuneoverlege

Vi bruker stadig mer tid på stillesittende aktiviteter i bilen, på jobb eller hjemme og foran en skjerm. Om lag 50 % av 15-åringer bruker mer enn to timer per dag på sosiale medier. For lite fysisk aktivitet og for mye stillesitting kan øke risikoen for sykdommer som kreft, hjerteinfarkt og type 2-diabetes, for å nevne noen. Forskning viser og at turer i skog og mark forebygger mot vinterdepresjon.

Fulgeinfluensa
I Norge pågår det nå et omfattende utbrudd av fulgeinfluensa hos villfugl. Viruset er også nylig påvist hos rødrev. Heldigvis er det sjeldent med videre smitte til mennesker. Vi vet likevel at virus kan forandre seg og utvikle nye egenskaper, og det er derfor lurt med noen forholdsregler for å beskytte seg mot smitte. Man bør ikke ta på syke eller døde fugler, samt er det lurt å utføre håndvask etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugler. Blir du syk etter kontakt med fugler, kontakt lege. Mattilsynet ønsker også tilbakemelding om funn av syke rovdyr og fugler.

Harepest
Det er i august gjort funn av harepest i enkelte områder på Østlandet og Trøndelag. Harepest kan smitte til mennesker enten ved direkte kontakt med harer eller smågnagere, eller via forurenset drikkevann, flåttbitt eller myggstikk. Er du i områder med påvist harepest, eller områder det er mye smågnagere anbefales det ikke å drikke vann rett fra naturen. Kok eventuelt vannet først og bruk hansker dersom du må håndtere syke harer, mus eller lemen. Det anbefales også å være påpasselig med å unngå å bli slikket av hunder og katter som har vært i kontakt med døde eller syke harer/smågnagere.

Skogflått
Den mest kjente sykdommen flått kan overføre, er bakterieinfeksjonen borreliose. Det anbefales å fjerne flåtten så snart den blir oppdaget, samt følge med på om man utvikler en lokal reaksjon/utslett i relasjon til bittet.
Flått kan også overføre et virus som kan forårsake sykdommen vi kaller skogflåttencefalitt. Denne sykdommen har vi vaksine mot. Skogsarbeidere, jegere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget ermest utsatt for smitte og kan vurdere å ta denne vaksinen.

Syke dyr
Alle kan komme i en situasjon hvor de finner et sykt eller skadet dyr, og alle har plikt til å hjelpe dyr som er sykt eller skadet. I tillegg til rådene over vil enten den lokale viltnemda, veterinær eller politi kunne hjelpe i disse situasjonene.

Anbefaling
Voksne anbefales å være fysisk aktive 150 til 300 minutter hver uke med en intensitet som tilsvarer rask gange. For barn og unge gjelder 60 minutter om dagen. Så selv på kalde, våte og mørke høstdager, selv med en liten risiko for overføring av virus og bakterier, anbefaler vi alle å finne frem turskoene.