Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsersjef Ståle Rød signerte mandag kontrakten om byg-gingen av nordre del av Boknafjordtunnelen
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsersjef Ståle Rød signerte mandag kontrakten om byg-gingen av nordre del av Boknafjordtunnelen.

Skanska og Statens vegvesen signerte milliardkontrakt på E39 Rogfast