Andre helseføretak slik som Helse Stavanger, har innført beredskap grunna situasjonen. Det er førebels ikkje aktuelt i Helse Fonna.
Andre helseføretak slik som Helse Stavanger, har innført beredskap grunna situasjonen. Det er førebels ikkje aktuelt i Helse Fonna.

Pressemelding: Ein krevjande situasjon