Klasseromundervisning for ukrainarar. Tetyana Umen underviser.
Klasseromundervisning for ukrainarar. Tetyana Umen underviser.

Flyktningar som ressurs