– Behovet for sjukeheimsplassar aukar i takt med aldringa i befolkninga.
– Behovet for sjukeheimsplassar aukar i takt med aldringa i befolkninga.

Får eldre og sjuke den omsorga dei treng i Tysvær?