På «Frivilligbørsen» i haust  blei mange inspirert, knytte nye kontaktar og fann nye måtar å samarbeide på. Foto: Marit Tvedt
På «Frivilligbørsen» i haust blei mange inspirert, knytte nye kontaktar og fann nye måtar å samarbeide på. Foto: Marit Tvedt

Konferanse for alle