Lene Haga, fagansvarlig vann og avløp
Lene Haga, fagansvarlig vann og avløp. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Rent vann

Lene Haga, fagansvarlig vann og avløp

Rent vann i springen er noe vi alle tar som en selvfølge, i alle fall her i Norge. Rent vann er livsviktig for helsen, både for mennesker og dyr.
Industrien krever også ofte store mengder vann til produksjon og kjøling. Tenk også på landbruket; her blir det raskt kritisk hvis dyrene ikke får rent vann.
Jeg glemmer aldri et innslag i dagsrevyen jeg tilfeldigvis så som barn, etter en gøyal og spennende dag med utelek. Reportasjen var fra en tørkekatastrofe i Etiopia. Små barn måtte bruke store deler av hverdagen sin til å hjelpe familien med å hente vann fra en brønn ute i ørkenen. De gikk barbente i flere timer, og måtte bære store kanner vann hele veien hjem igjen.
Jeg husker jeg syns synd på de; at jeg spurte far min om de ikke fikk noen tid til å leke, eller en flaske brus underveis.
Nettopp i disse dager pågår en ny tørkekatastrofe i Etiopia; landet rammes nå av den verste tørkekatastrofen på 30 år. Flere hundre tusen barn og voksne er ofre i en gryende sultkatastrofe. NRK skriver blant annet om en mor og hennes to barn, som etter at den lokale vannkilden har tørket ut – må gå i ni timer til den nærmeste bekken for å hente vann. Halvparten av skolene er også stengt pga. tørken.
Heldigvis så er vi forskånet fra denne typen katastrofer i Norge! Vi har mange vannkilder med friskt og godt ferskvann, som ligger i god avstand fra forurensende industri.

Nytt vannverk i kommunen i 2022.
Før ferien 2022 startet Tysvær kommune opp et nytt vannverk på Lønning i Tysværvåg. Vannkilden her er Ådnavatnet, et vann som leverer en stabil og god vannkvalitet. Dette vannverket leverer nå mellom 1200 og 1400 m3 vann pr. døgn til sentrale deler av kommunen. I forbindelse med oppstart av vannverk er det strenge krav til rutiner for prøvetaking som må på plass før godkjenning av Mattilsynet gis. Takket være god prosjektering fra seksjon prosjekt og våre dyktige driftsoperatører ved VA Drift, så gikk dette smertefritt.

Vannprøver
Krav til kvalitet på drikkevann i Norge reguleres av Drikkevannsforskriften. Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Mattilsynet er myndighet, og fører tilsyn med at vannprøver tas slik forskriften krever. Hver uke har driftsoperatørene i resultatområde Vann og Avløp i kommunen vår faste runder på bestemte sjekkpunkter for å innhente vannprøver – som sendes til laboratorium for analyser.
Ved alle vannverkene har vi forskjellige renseprosesser, og vannprøver blir tatt hver uke. Skulle det dukke opp unormale verdier i vannprøvene, har laboratoriet stående ordre om umiddelbart å kontakte Tysvær kommune for å melde fra om funn.

Kokevarsel
Innbyggere i områder med påviste bakterier (f.eks. E. coli) kan risikere å måtte koke drikkevannet for en periode, inntil feilen er funnet og aksjoner er tatt. Takket være gode rutiner knyttet til prøvetakinger, vil det omgående bli sendt ut kokevarsel til alle innbyggere som er tilknyttet vannverket det gjelder. Årsaken til slike bakterier kan være flere, men perioder med kraftig nedbør der mye overvann og humus blir ført ned til vannkildene er ikke unormalt.
For å kompensere for slike hendelser blir det stadig vurdert om kraftigere renseprosesser skal iverksettes, samt at rutiner gjennomgås og tilpasses for å unngå at slike hendelser skal skje. Et kokevarsel benyttes for å sikre befolkningen tilgang til trygt drikkevann i situasjoner der den hygieniske kvaliteten er eller kan være forringet. Verdens Helseorganisasjon anbefaler å koke drikkevannet dersom vannkvaliteten er vesentlig forverret (f.eks. økt turbiditet, farge, avvikende lukt/smak osv.), det er større driftsavvik på distribusjonssystemet (for eksempel ledningsbrudd), det er feil på desinfeksjonen, det er påvist indikatorbakterier eller det er påvist et sykdomsutbrudd.

For at kokevarselet skal kunne oppheves, må kommunen ha minimum to påfølgende prøveomganger med fravær av bakterier (f.eks. E. coli) som tas med minimum 24 timers mellomrom.

Vi kan dermed være trygge på at vi har godt drikkevann i Tysvær.