«Stansgeneral» Ørjan Nesheim og administrasjonsleiar Else Synnøve Vestre i Equinor på Kårstø ser alt fram mot august/september 2024, då skal anlegget på Kårstø stengast ned for vedlikehald. Foto: Marit Tvedt
«Stansgeneral» Ørjan Nesheim og administrasjonsleiar Else Synnøve Vestre i Equinor på Kårstø ser alt fram mot august/september 2024, då skal anlegget på Kårstø stengast ned for vedlikehald. Foto: Marit Tvedt

Revisjonsstans på Kårstø prosessanlegg hausten 2024