Ove Stumo førebur lyngbrenning på Haugalandet. Her krevst kunnskap, nøye planlegging og flinke mannskap.
Ove Stumo førebur lyngbrenning på Haugalandet. Her krevst kunnskap, nøye planlegging og flinke mannskap. FOTO: Picasa

Ove Stumo brenn for kystlyngheia