Slik vil Sol-lia sjå ut, - mest midt i Aksdal sentrum og med gode solforhold.
Ill: Brekke,  Helgeland, Brekke
Slik vil Sol-lia sjå ut, - mest midt i Aksdal sentrum og med gode solforhold. Ill: Brekke, Helgeland, Brekke FOTO: Picasa

«Teasing-periode» for Sol-lia