SMR (Small Modular Reactor) med elektrisk effect på 300 MW. Den kan produsera opp til 870 MW termisk elektrisitet. Stipulert kostnad  6-10 milliardar kroner. Reaktoren har fått namnet BWRX-300 – Boiling Water Reactor. X-en betyr at det er tiande generasjon av denne typen frå GE. 
Illusrasjon: General Electric & Hitachi Nuclear Energy. 
SMR (Small Modular Reactor) med elektrisk effect på 300 MW. Den kan produsera opp til 870 MW termisk elektrisitet. Stipulert kostnad 6-10 milliardar kroner. Reaktoren har fått namnet BWRX-300 – Boiling Water Reactor. X-en betyr at det er tiande generasjon av denne typen frå GE. Illusrasjon: General Electric & Hitachi Nuclear Energy. 

Kan og vil me ta i bruk kjernekraft?