Store steinblokker i i vegbanen ved Ullensvang.
Store steinblokker i i vegbanen ved Ullensvang. FOTO: Statens vegvesen

Riksveg 13 i Ullensvang vil vera stengt resten av dagen