I forbindelse med tidligere meldinger om mistanke om svømmekløe etter bading i Nordavatnet/Grindevatnet og Botnavatnet i Hervik, har kommunen nå også fått melding om mistanke om svømmekløe etter bading i Aksdalsvatnet.
Ill: Tysvær kommune
Vannene i Tysvær er nå friskmeldt og kan bades i Ill: Tysvær kommune

Badevannskvalitet august 2023