Kurshaldarar: Frå venstre Marianne Tjoland, spesialpedagog, Monica Førland, helsesjukepleiar og Kjerstin W. Hagland, seksjonsleiar helsestasjon- og skolehelsetenesten. 
Foto: Marit Tvedt
Kurshaldarar: Frå venstre Marianne Tjoland, spesialpedagog, Monica Førland, helsesjukepleiar og Kjerstin W. Hagland, seksjonsleiar helsestasjon- og skolehelsetenesten. Foto: Marit Tvedt FOTO: Picasa

Trygghetskurs for foreldre