Haugesund Turistforening har invitert barnehager på Haugalandet til å ta del i den nasjonale
turdagen for barnehager, nemlig TurboTråkk.
Haugesund Turistforening har invitert barnehager på Haugalandet til å ta del i den nasjonale turdagen for barnehager, nemlig TurboTråkk. FOTO: Haugesund turistforening

Klar – ferdig – TurboTråkk!