Nyleg møttes representantar for flyktningstenesta i Oslo. der blei også Kinn kommune kåra til årets bosetting- og intergreringskommune. Foto: NTB
Nyleg møttes representantar for flyktningstenesta i Oslo. der blei også Kinn kommune kåra til årets bosetting- og intergreringskommune. Foto: NTB

IMDi ber kommunane om å ta imot til saman 37  000 flyktningar i 2024 – 130 i Tysvær