Kurs i å bruke hjartestartar var ein suksess. 32 personar deltok. Kjell Frode Lie og Kai Arne Christiansen var kurshaldarar.
Foto: Tove Høgemark
Kurs i å bruke hjartestartar var ein suksess. 32 personar deltok. Kjell Frode Lie og Kai Arne Christiansen var kurshaldarar. Foto: Tove Høgemark

Minnegåver kan redde liv