Tre rektorar samla i skulegarden på Nedstrand barne- og ungdomsskule. Frå venstre Arthur Pauslen, Marianne Losnegård og Arne Gjerde. Alle tre er samde i at det har vore ein god arbeidsplass.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tre rektorar samla i skulegarden på Nedstrand barne- og ungdomsskule. Frå venstre Arthur Pauslen, Marianne Losnegård og Arne Gjerde. Alle tre er samde i at det har vore ein god arbeidsplass. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

NBU: 50 år som bygdas samlingsplass