Alle seter var tatt i bruk i Storsalen i Tysværtunet denne kvelden. Utanfor stod minst 100 menneske som ikkje slapp inn. 
Foto: Marit Tvedt
Alle seter var tatt i bruk i Storsalen i Tysværtunet denne kvelden. Utanfor stod minst 100 menneske som ikkje slapp inn. Foto: Marit Tvedt

Ny E39 som klimatiltak – heng det i hop?