Frå 2021 til 2022 auka jordbruksinntekta med heile 22 prosent.