Kirkegården i Førre har mangel på plass, og det jobbes for å få til en utvidelse samt tilrettelegge for minnelund. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kirkegården i Førre har mangel på plass, og det jobbes for å få til en utvidelse samt tilrettelegge for minnelund. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Hvor vil du ligge?

Vi skal alle dø, men ingen av oss vet når. I vår kultur skyver vi gjerne temaet bort, ubehaget ved å fordype seg i det blir altfor stort. Likevel, vi kan ikke snike oss unna, vi kommer dit – før eller siden.

Uttrykket memento mori stammer fra en skikk i det gamle Roma. Når en general eller hærfører vendte hjem etter en betydelig seier ble han ofte innvilget et triumftog, den høyeste æresbevisning som kunne bli noen romersk borger til del. Han toget inn i byen, stående i en stridsvogn og mottok folkets hyllest. Men på vognen, bak triumfatoren, stod en slave som hadde to oppgaver: Å holde seierskransen over hodet hans og minne han på at selv om han var seierherre i dag, ventet en ny dag i morgen. Slaven hvisket ordene memento mori i øret hans mens folket jublet.

Ingen slipper unna
Vi kontakter soknepresten for å få vite hvilke muligheter vi har til å bestemme over legemet vårt også etter at dødsengelen har tatt med sjela vår dit den mener at den hører hjemme.
Gjermund Lygre er sokneprest i Førresfjorden prestegjeld og har ledet mange begravelser.
– Hvilke regler gjelder for hvor man kan begraves, og hvor en urne kan settes ned, hvis man velger kremasjon?
– En kommune har plikt til å sørge for gravplass for innbyggere registrert i kommunen som dør. En kan velge kremasjon eller begravelse, men på grunn av arealmangel blir det mer og mer vanlig for oss å gi råd om kremasjon.
– Aksdal kirke er den mest sentrale kirken i Tysvær, men her finnes ingen gravplass?
– Nei, det er rett. Innbyggere i dette sognet begraves på kirkegården i Førre, men der er det mangel på plass. Vi samarbeider med kommunen om en plan for utvidelse her, og vi vil legge bedre til rette for urnenedsettelse. Det er blant annet under planlegging å få på plass navnet Minnelund ikke bare i Førre, men i alle deler av kommunen. Navnet Minnelund blir et felles minnesmerke for de som velger å sette ned urne her.

Kirkegård eller natur?
Ikke alle liker tanken på å bli stedt til hvile på en kirkegård. Noen tenker at levningene deres skal tilbake i det evige kretsløpet i naturen, kanskje på steder de har en spesiell tilknytning til.
– Er det lov å spre asken til en avdød i naturen?
– Det er lov å spre asken på sjøen og på fjellet, men den kan ikke spres i parker eller i befolkede områder. Uansett må man søke statsforvalteren i gjeldende fylke før slik askespredning kan foretas, forteller sokneprest Gjermund Lygre.

Lovregulert
På statsforvalterens hjemmesider leser vi at etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år. Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.