Til tross for en usikker inngang til 2023 viste fjoråret seg å bli nok et år med betydelig vekst for utstyrsimportøren og nettforhandleren. Med en total omsetning på drøye 260 millioner kroner hadde Wee.no en vekst på hele 46 millioner kroner, eller nærmere 22 prosent, sett opp mot 2022.
Til tross for en usikker inngang til 2023 viste fjoråret seg å bli nok et år med betydelig vekst for utstyrsimportøren og nettforhandleren. Med en total omsetning på drøye 260 millioner kroner hadde Wee.no en vekst på hele 46 millioner kroner, eller nærmere 22 prosent, sett opp mot 2022.

Wee med ny omsetningsrekord i 2023