Camilla Grindheim er dagleg leiar på Lærlingkontoret Yrkessjåfør og Logistikk. Dei hjelper ungdom til å få lærekontrakt hos transportbedrifter, og følgjer dei opp under læretida.

Foto: Marit Tvedt
Camilla Grindheim er dagleg leiar på Lærlingkontoret Yrkessjåfør og Logistikk. Dei hjelper ungdom til å få lærekontrakt hos transportbedrifter, og følgjer dei opp under læretida. Foto: Marit Tvedt

Følg draumen, ikkje straumen