Line Steine Oma er frå Haugesund. Ho bur i Oslo, og er generalsekretær for Norske Landskapsarkitekters foreining. Ho meiner at det er moglegheiter i å sjå på korleis ein kan nytte areal som alt er i bruk. Foto: Privat
Line Steine Oma er frå Haugesund. Ho bur i Oslo, og er generalsekretær for Norske Landskapsarkitekters foreining. Ho meiner at det er moglegheiter i å sjå på korleis ein kan nytte areal som alt er i bruk. Foto: Privat

Rasering av Tysvær-naturen?