Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) og DNTs Dag Terje Klarp Solvang.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) og DNTs Dag Terje Klarp Solvang.

Tusenvis kom seg ut på tur – DNT og regjeringen bekymret for skjermbruk