Grinde skule er ein av skulane kor ein kan røyste i dag.
Grinde skule.

FAU ved Grinde skule: – Vi har respekt for avgjørelsen