Rogfast-entreprenørene har tatt i bruk flere elektriske anleggsmaskiner under tunneldrivingen. Her er en elektrisk piggemaskin i aksjon. Foto: Øyvind Ellingsen
Rogfast-entreprenørene har tatt i bruk flere elektriske anleggsmaskiner under tunneldrivingen. Her er en elektrisk piggemaskin i aksjon. Foto: Øyvind Ellingsen

Ett år siden første salve på Rogfast