Revidert nasjonalbudsjett 2024: Meir pengar til drift og vedlikehald av riksvegar