Anna Helene Gloppen Rørtveit og ordførar Monika Lindanger fann raskt tonen og snakka om både krigen, livet på garden på Kleiberg og ikkje minst det å ha både barn, barnebarn og oldebarn.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Anna Helene Gloppen Rørtveit og ordførar Monika Lindanger fann raskt tonen og snakka om både krigen, livet på garden på Kleiberg og ikkje minst det å ha både barn, barnebarn og oldebarn. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Kva er det med nedstrendingane?