Dagleg leiar Tor Romseland takka av sin mangeårige, trufaste tilsette Ove Nordgård. Du har vore ein bauta, sa han i talen sin.
Foto: Marit Tvedt
Dagleg leiar Tor Romseland takka av sin mangeårige, trufaste tilsette Ove Nordgård. Du har vore ein bauta, sa han i talen sin. Foto: Marit Tvedt

Ove har 50 års fartstid på same arbeidsplass – nå er det nok