Liv Siri H. Silseth, etableringssjef for McDonald’s i Norge.
Liv Siri H. Silseth, etableringssjef for McDonald’s i Norge.

McDonald’s kommer til Aksdal Senter i desember