Åpning av prosjekt hvilebenker

12. september 2015 —