Bygdestreif på Soknehuset

Vegen der du bur, soknehus, tysværvåg, Førlandsvegen
28. september 2017 —